Znajdź nas na facebooku

Strona głównaStrona główna

 

Szanowni Państwo,

Jednostka certyfikująca Ekogwarancja PTRE Sp. z o.o informuje, że w roku 2018 jest możliwe przeprowadzenie procesu certyfikacji w tym wydanie certyfikatu w zakresie produkcji ekologicznej na podstawie kontroli wstępnej do dnia 20.03.2018 r. Termin ten obowiązuje producentów zamierzających złożyć wniosek do ARiMR o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

Koszt procesu certyfikacji i kontroli wstępnej to 369 zł brutto.

Informujemy ponadto, że poza kontrolą wstępną, każdy producent będzie obligatoryjnie skontrolowany w sezonie wegetacyjnym roślin i zobowiązany uiścić po tej kontroli opłatę zgodną z obowiązującym w Ekogwarancja  cennikiem. Niepoddanie się kontroli lub rezygnacja z procesu certyfikacji będzie skutkowało cofnięciem wydanego certyfikatu i wyłączeniem producenta z systemu kontroli.

W przypadku zainteresowania prosimy o pilny kontakt z biurem jednostki.

Zaplanowanie kontroli wstępnej gospodarstwa będzie możliwe po niezwłocznym przesłaniu kompletu dokumentów.

Na komplet dokumentów składają się:

1.  Zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego (w załączeniu)

2. Wniosek o certyfikację - plan produkcji (w załączeniu)

3. Opis jednostki produkcyjnej (w załączeniu)

4. Umowa z jednostką ( podpisane dwa egzemplarze) (w załączeniu)

5. Mapki ewidencyjne lub ortofotomapy działek rolnych.
Swoją działalność certyfikującą rozszerzyliśmy o działalność w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin.

Więcej informacji na:

www.rolnictwointegrowane.pl