Znajdź nas na facebooku

Strona głównaStrona główna

Obszary certyfikacji na zgodność z Rozporządzeniem Rady (WE) 834/2007Obszary certyfikacji na zgodność z Rozporządzeniem Rady (WE) 834/2007

Produkcja
roślinna
Produkcja zwierzęca

Pszczelarstwo

Przetwórstwo,
obrót, import
Zbiór ze stanu
naturalnego
Akwakultura

Ostatnie komunikatyOstatnie komunikaty

Opłata za kontrolę 2014-01-01

 

Opłaty za kontrolę dla produkcji roślinnej i zwierzęcej w 2014 roku zostaną utrzymane na poziomie lat poprzednich.

Całkowita powierzchnia gruntów użytkowanych rolniczo do 5 ha 5,01- 10 ha 10,01-20 ha 20,01-50 ha 50,01-100 ha 100,01-200 ha powyżej 200 ha
I rata Opłata przed kontrolą 200 200 200 200 200 200 200
II rata Opłata po kontroli 500 650 750 850 950 1050 1350
Razem 700 850 950 1050 1150 1250 1550

Zobacz wszystkie...