Znajdź nas na facebooku

CertyfikacjaCertyfikacja

Produkcja ekologicznego produktu spożywczego musi podlegać kontroli upoważnionej jednostki certyfikującej. Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 wyklucza sprzedaż produktów ekologicznych, bez potwierdzenia certyfikatem, wydanym przez upoważnioną jednostkę certyfikującą. W tym momencie wiarygodność jakości ekologicznego produktu rozkłada się na dwa podmioty: producenta i jednostkę certyfikującą. Prowadzi to do wzrostu zaufania konsumenta, że ekologiczny produkt którego on poszukuje, jest nim faktycznie. Wszystkie zabezpieczenia prawno-systemowe kontroli i certyfikacji mają jeden cel: udowodnienie ekologicznej jakości produktu, oferowanego konsumentowi. W rolnictwie ekologicznym ocenia się i kontroluje procesy jej wytwarzania „od pola do stołu”. Kontrola obejmuje gospodarstwa rolne, zakłady przetwórcze, firmy zajmujące się dystrybucją, eksportem i importem oraz handlem detalicznym. Ekologiczna żywność na rynku musi być objęta programem kontroli upoważnionej jednostki certyfikującej.