Znajdź nas na facebooku

Opłata za kontrolęOpłata za kontrolę

Całkowita powierzchnia gruntów użytkowanych rolniczo

do 5 ha

5,01- 10 ha

10,01-20 ha

20,01-50 ha

50,01-100 ha

100,01-200 ha

powyżej 200 ha

I rata Opłata przed kontrolą

200

200

200

200

200

200

200

II rata Opłata po kontroli

550

700

800

900

1050

1300

1500

Razem

750

900

1000

1100

1250

1500

1700

Wpłaty należy dokonać przelewem na konto jednostki Ekogwarancja PTRE:

PKO BP

71 1020 3150 0000 3502 0077 9025