Znajdź nas na facebooku

Porozumienie UE- USAPorozumienie UE- USA

Począwszy od dnia 1 czerwca 2012 r. produkty ekologiczne posiadające certyfikaty wydane w Unii Europejskiej lub w Stanach Zjednoczonych będą mogły być sprzedawane jako ekologiczne na obu tych rynkach.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/138&format=HTML &aged=0&language=PL&guiLanguage=en