Znajdź nas na facebooku

Żywność ekologicznaŻywność ekologiczna

Głównym celem rolnictwa ekologicznego jest produkcja żywności jakości ekologicznej.  Jest to żywność wysokiej jakości, ponieważ surowce do jej wytworzenia pochodzą z gospodarstw ekologicznych, położonych w terenach o czystych glebach, powietrzu i wodzie, nie zanieczyszczonych wpływami przemysłu, czy infrastruktury komunalnej.  W gospodarstwach ekologicznych stosowane są ścisłe metody produkcji, które na dodatek są jeszcze kontrolowane przez niezależne, profesjonalne organizacje certyfikujące.  Przetwarzanie surowców ekologicznych także objęte jest ścisłym reżimem technologicznym, podlegającym dodatkowej kontroli.

Żywność ekologiczna charakteryzuje się specyficznymi cechami. Tymi cechami są:

- wyprodukowana jest według ściśle określonych zasad rolnictwa ekologicznego, ujętych w postaci przepisów prawnych,

-  proces jej powstawania jest śledzony, kontrolowany i udokumentowany „od pola do stołu",

- odpowiedzialność za jej jakość ponosi producent i jednostka kontrolująca proces produkcji.

Żywność ekologiczna na rynku

Żywność ekologiczna oferowana indywidualnemu konsumentowi musi spełniać wszystkie przepisy, dopuszczające produkty żywnościowe do obrotu detalicznego oraz powinna być zapakowana w jednostkowe opakowania i oznakowana.  Ten dodatkowy wymóg nie musi być spełniony, jeśli sprzedawcą jest rolnik, legitymujący się aktualnym certyfikatem, na którym wymienione są sprzedawane przez niego produkty żywnościowe oraz sklep kontrolowany przez jednostkę certyfikującą, z aktualnym certyfikatem, gdzie luzem mogą być sprzedawane ekologiczne produkty żywnościowe.

Etykieta produktu ekologicznego

Etykieta ekologicznego produktu żywnościowego wymienia informacje obowiązujące na wszystkich produktach żywnościowych, takie jak: nazwa produktu, nazwa i adres producenta, data produkcji, okres przydatności do spożycia itp. Dodatkowo etykieta zawiera numer upoważnienia nadanego jednostce certyfikującej [np. PL-EKO-01] przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz unijne logo rolnictwa ekologicznego.

Unijne logo rolnictwa ekologicznego.

834_F_5BA w2 informacja o etykiecie.doc