Ekogwarancja
Certyfikacja żywności ekologicznej
na terenie całej Polski
Kliknij aby wypełnić formularz zgłoszeniowy
EZGLOSZENIE.PL

Certyfikacja żywności ekologicznej

Krok po kroku 

  • Zapoznaj się z wymaganiami

  • Wypełnij formularz

  • Kontrola 

  • Decyzja w sprawie wydania certyfikatu

  • Nadzór nad certyfikatem

Etap 1

Zapoznaj się z wymaganiami

Certyfikacja odbywa się na zgodność z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30.05.2018r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 oraz wydanymi aktami delegowanymi i wykonawczymi do ww. rozporządzenia.

Ponizej link do aktów prawnych.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/akty-prawne2

 

Alt Text!
Etap 2

Wypełnij formularz

Wypełnij formularz na stronie https://ezgloszenie.pl/

Po wypełnieniu formularza będzie można wygenerować PLIK, który należy podpisać podpisem elektroniczym lub zaufanym i wysłać na skrzynkę mailową dokumentacja@ekogwarancja.pl a w przypadku braku takiej możliwosci, wydrukowane i podpisane własnoręcznie Zgłoszenie należy wysłać na nasz adres korespondencyjny.

Producenci rolni razem ze Zgłoszeniem składają Wniosek o certyfikację gospodarstwa. Można go wypełnić na www.woc.pl .

W przypadku pozostałych obszarów do certyfikacji po wypełnieniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem.
Po przesłaniu dokumentacji do biura JC, nastąpi jej weryfikacja

Alt Text!
Etap 3

Kontrola 

Kontrola jest czynnością sprawdzającą zgodność z wymogami na które prowadzona jest certyfikacja.

Jedną z form kontroli jest wizytacja Podmiotu, który złosił się do certyfikacji.

Taka wizytacja musi odbyć się raz w roku.

Alt Text!
Etap 4

Decyzja w sprawie wydania certyfikatu

Przed wydaniem decyzji, następuje przegląd dokumentacji pokontrolnej.

Certyfikat wydawany jest po stwierdzeniu, że dany podmiot spełnia wymagania, na które zgłosił się do certyfikacji.

Wydane certyfikaty umieszczamy w europejskiej bazie certyfikatów dostępnej pod adresem ecertyfikaty.eu

Alt Text!
Etap 5

Nadzór nad certyfikatem

Nadzór nad wydanymi certyfikatami prowadzony jest poprzez prowadzenie kontroli corocznych, kontroli niezapowiedzianych, pobieranie próbek oraz analizę informacji udostępnianych przez podmiot, a także poprzez wymianę informacji z innymi JC.

Alt Text!
POPRZEDNI KROK
NASTĘPNY KROK
Znak towarowy!

Posługiwanie się zastrzeżonym znakiem towarowym Ekogwarancja (w formie logotypu) przy oznaczaniu produktów ekologicznych wymaga uzyskania stosownej zgody Jednostki Certyfikującej oraz zawarcia umowy.

Prosimy o uwzględnienie powyższego przy planowaniu wzoru etykiety wykorzystywanej na Państwa produktach.

Wszelkie zapytania dotyczące tej kwestii należy kierować w formie elektronicznej na adres e-mail marka@ekogwarancja.pl.

Dlaczego jest to ważne

Certyfikacja ekologicznej produkcji to ważny proces, który pozwala na potwierdzenie prowadzenia upraw zgodnie z wymaganiami.

Pozytywne zakończenie procesu jest równoznaczne z wydaniem certyfikatu poświadczającego stosowanie tej metody produkcji.

Oferujemy Państwu usługę certyfikacji na podstawie klarownego programu certyfikacji oraz prostej umowy.

Alt Text!

Nie oferujemy umów terminowych. Cennik oferowanej usługi jest konkurencyjny i przejrzysty.

Stworzyliśmy również narzędzie do prostego wygenerowania formularza zgłoszeniowego dzięki któremu zgłoszenie do systemu jest proste i szybkie.

Wszystkie potrzebne dokumenty znajdują się w zakładce Do pobrania.

Sygnet

Ekogwarancja to wiodąca jednostka certyfikująca posiadająca wieloletnie doświadczenie w certyfikacji produkcji żywności ekologicznej.

Oferujemy konkurencyjne, proste i uczciwe warunki certyfikacji określone w programie certyfikacji, cenniku oraz umowie.

Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia 2016/679. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest EKOGWARANCJA PTRE sp. z o.o.. Więcej informacji dot. ochrony danych osobowych znajdą Państwo w polityce prywatności. Klikając WYŚLIJ akceptujesz wszystkie powyższe warunki.